projectenbrigade1wit

20 mei 2015 Lessen uit de praktijk, bijeenkomst Nieuw Perspectief

Geplaatst op 16 / 12 / 2014

De Projectenbrigade organiseert samen met CRKL en LSA voor bewoners op 20 mei een bijeenkomst bij Platform31. Wij willen je van harte uitnodigen voor deze middag.

Burgers die innovatieve oplossingen hebben bedacht voor gemeenschappelijke maatschappelijke problemen lopen met hun initiatieven tegen verschillende vraagstukken aan; continuïteit, wet- en regelgeving, of bijvoorbeeld institutionalisering. Organisaties zoeken naar wegen om aan te sluiten bij deze nieuwe dynamiek.  Vraagstukken die we op deze bijeenkomst graag samen met jou en met hen aanpakken.

We trekken vanuit de Projectenbrigade op met een aantal sociaal initiatiefnemers, die tegen vraagstukken aanlopen. Wij onderscheiden vijf struikelblokthema’s: Sociale innovatie en regelgeving, Her-institutionalisering, Vermeende concurrentie, Bestaande infrastructuur en Sociale innovatie en Professionals en Sociale Innovatie.
Burgers en organisaties zijn op zoek naar nieuwe oplossingen in de domeinen van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting, arbeid en energie. Jan Rotmans gaf 15 april 2015 tijdens AgendaStad aan: Sociale Innovatie gaat niet vanzelf goed. Het verbinden met communities, schakelen op meerdere schaalniveaus, ongedachte coalities smeden en het gebruik van sociaal kapitaal is cruciaal voor de steden. We hebben een verbinding nodig tussen leef- en systeemwereld. Daar werken wij aan 20 mei, samen met de deelnemers.

 

Met jouw hulp kunnen projecten in een eerste pitchronde goede ideeën ophalen om hun vragen te beantwoorden. Een tweede stap die we die middag zouden willen zetten, is het samenstellen van kleine teams, die samen met de mensen achter de initiatieven, ter plaatse gaan samenwerken. Zo kort als nodig is. Doel is de teams tijdelijk te versterken, zodat ze weer verder kunnen. Tweede is de gevonden oplossingen te delen met iedereen. Belangrijk is dat de opgedane kennis niet gemonopoliseerd wordt, maar beschikbaar is..

Het startpunt van de bijeenkomst zijn de ervaringen van vijf casussen die de afgelopen tijd al met een klein team aan hun vraagstuk hebben gewerkt. Je vindt de vraagstukken hier. Meer achtergrondinformatie vind je hier. We nodigen andere initiatiefnemers van harte uit om mee te doen met een eigen vraagstuk: we willen uitgroeien van vijf naar vijftig initiatieven!

We zien er naar uit je de 20ste te ontmoeten. Je bent van harte welkom om aan te sluiten met een eigen casus en/of als ervaringsdeskundige mee te werken aan vervolgstappen.

De bijeenkomst vindt plaats op 20 mei 2015, van 13.00 tot 17.00 uur, Platform31, Den Haag. Meld je aan via onderstaand formulier:

First
Achternaam

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>