icoon burgerinitiatieven

Nieuw Perspectief!

Geplaatst op 16 / 12 / 2014

Burgers en organisaties zijn op zoek naar nieuwe oplossingen in de domeinen van onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting en arbeid. Er komen daarbij veel vraagstukken naar boven bij het opnieuw vinden van ieders rol en het nieuwe perspectief. In 2015 zijn we aan de slag gegaan met vijf casussen om hierin concrete stappen te zetten.

Ondertussen heeft Nieuw Perspectief! een vervolg gekregen in Europees verband en hebben we het SIAC-netwerk opgericht: www.siac.network. Dit netwerk is er op gericht in steden de juiste ondersteuningsstructuur voor burgerinitiatieven te realiseren. Lees meer op de website.

Hier vind je het verslag van de eerste pitch-bijeenkomst op 26 januari 2015, tijdens de mondaymeetup van S2M: Verslag en suggesties uit de pitch-bijeenkomst van 26 januari 2015 Met deze input gaan kleine teams aan de slag met de casussen. Je kan je nog aanmelden! (via info(at)projectenbrigade.nl

30 maart 2016 gaan we verder in Nederland met de Versnellingssessie sociale initiatieven, Unsusual Business! Klik hier voor de achtergrondinformatie en aanmelden!

Van twee kanten

Er zijn veel (burger-)initiatieven die nieuwe manieren van met elkaar organiseren en werken vorm en invulling geven. Ze komen van ‘onder op’, sluiten daarmee goed aan op de kracht van de burger, de leefwereld.

Ze worden enthousiast omarmd, niet alleen door buurtbewoners, maar ook bijvoorbeeld de overheid. Zodra burgerinitiatieven echter wat groter worden en continuïteitsvraagstukken gaan spelen lopen burgerinitiatieven vroeg of laat tegen de door ons gecreëerde systemen en instituten.

En andersom, vanuit bestaande organisaties is het lastig aan te sluiten bij deze initiatieven die een heel andere dynamiek en organisatievorm hebben. Voor je het weet ‘institutionaliseren’ we de nieuwe situatie voor we het doorhebben…

De Projectenbrigade gaat in verbinding met het netwerk van Platform31 en vanuit de kracht van het netwerk op zoek naar oplossingen die in de praktijk werken en die vanuit de kracht van ‘onderop’ verder invulling krijgen.

Bevorderen ontwikkelkracht initiatieven

De projectenbrigade verbindt een vijftal vraagstukken van initiatieven via een leernetwerk van praktijkexperts om de ontwikkelkracht van deze initiatieven te versterken, concrete ervaringen op te doen en doorbraken te realiseren en deze te delen met andere initiatiefnemers.

Achtergrond

In deze tijd van transitie is het oude nog (lang) niet voorbij, en het nieuwe nog maar beperkt zichtbaar. De kunst is verbindingen te realiseren tussen deze werelden. Hoe doe je dat? Er zijn veel initiatieven die de nieuwe manieren van werken richting geven. Er wordt veel geschreven onder de noemer ‘organiseren 3.0’. De praktijk is vaak weerbarstig. Hoe doe je dat nu in de praktijk? Ieder nieuw startend netwerk, burgerinitiatief, iedere sociale ondernemer komt de vraagstukken tegen. Het is de spanning die nieuwe initiatieven ervaren tussen systeemwereld en leefwereld

Goed aansluiten bij die leefwereld en de eigen kracht van burgers is immers lastig voor een overheid vooral nog met budgetten en regelgeving werkt. Die zijn altijd een reductie van de werkelijkheid. En logisch.

Maar aansluiten bij burgerkracht kent, zoals bekend, ook zijn kwetsbaarheid. Waar in de systeemwereld continuïteit bijna tegen wil en dank zegeviert is het voor (burger-)initiatieven zoeken naar ankerpunten hierin.

 

Thema’s

- sociale innovatie en wet- regelgeving

- sociale innovatie en ‘her-institutionalisering’ 

- sociale innovatie en vermeende concurrentie 

- Bestaande infrastructuur en sociale innovatie

- Professionals en sociale innovatie 

Ga naar het overzicht voor alle informatie: http://www.projectenbrigade.nl/burger-initiatieven-en-transitie/

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>