leiderschap

Vijf thema’s, vijf casussen

Geplaatst op 16 / 12 / 2014

Thema 1: Sociale innovatie en wet- en regelgeving

Burgers organiseren zaken vaak net even anders in een burgerinitiatief. Dat past vaak niet met het kader dat ondertussen al decennia is opgebouwd. Maar soms heeft het gewoon te maken met interpretatie van regelgeving of iemand die vindt dat regels op een bepaalde manier moeten worden nageleefd.

Casus ‘t Zorghuus Venray (www.zorghuus.nl)

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Zorghuus_Venray

 

Thema 2: Sociale innovatie en ‘her-institutionalisering’

In visie, beleid en praktijk is er vaak veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Als er over de financiering verantwoording moet worden afgelegd, budgetten berekend of worden afgerekend, dan ontstaat er vaak weer een dynamiek die een groot risico van ‘her-institutionalisering in zich heeft of het weer werken naar de ‘kolommen’.

Casus: De Nieuwe Jutter, Utrecht (http://denieuwejutter.nl/)

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_DeNieuweJutter-1

 

Thema 3: Sociale innovatie en ‘vermeende’ concurrentie 

Samenwerking tussen bestaande organisaties en burgerinitiatief kan goed lopen, maar roept ook regelmatig vraagstukken op. De dynamiek verschilt, uitgangspunten, kaders. De ambitie is om elkaar te versterken en aanvullen, hoe doe je dat?

Casus Wijkbedrijf Roosendaal.

 

Thema 4: Bestaande infrastructuur en sociale innovatie

Vastgoed is neergezet vanuit de langere termijn, vanuit een redelijke mate van zekerheid over de financiering. De basis onder maatschappelijk vastgoed is in financiële zin steeds minder zeker. Welk nieuw perspectief is er?

Casus vrijkomend vastgoed Zoetermeer.

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Vidomes_LeegstandZorgvastgoed

 

Thema 5: Professionals en sociale innovatie

Bestaande organisaties in zorg en welzijn zijn op zoek naar verbindingen met andere doelgroepen, burgerinitiatieven, andersoortige initiatieven vanuit de samenleving. Hoe kan deze aansluiting, tussen wat burgers beweegt, en wat we maatschappelijk belangrijk vinden en organiseren, ontstaan?

Casus Trefpunt in de wijk, Zoetermeer.

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Vidomes&Middin

 

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>