icoon EHBO

Ont-regelen, vraag eens een VOG aan!

Geplaatst op 02 / 02 / 2015

Ont-regelen, vraag eens een VOG aan!

Het belletje gaat en ik moet mij melden bij loket A. Nummer 304 is aan de beurt en dat ben ik. Een aardige mevrouw zegt dat ik mag gaan zitten. Dat doe ik. Tegelijkertijd vertel ik waar ik voor kom. Ik heb namelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Mevrouw kijkt mij verwachtingsvol aan: “Heeft u het VOG formulier meegnomen?”. Nee, want ik heb nog geen formulier dat kom ik juist aanvragen.

Dit kan een raar gesprek worden. Het wordt mij allengs duidelijk dat ik niet voldoe aan het beeld van de normale aanvrager. De mevrouw heeft geduld en vraagt mij vervolgens voor wie ik het kom aanvragen. Ik leg uit dat ik het zelf aanvraag en dat het voor eigen gebruik is. Ik hoor mijzelf vertellen dat ik ZZP-er ben, veelal opdrachten uitvoer bij zorgorganisaties en dat een nieuwe opdrachtgever mij heeft gevraagd een VOG te overleggen voor aanvang van de werkzaamheden. “U komt dus niet in vaste dienst en heeft geen formulier van uw werkgever gekregen”, concludeert de mevrouw.

Mevrouw typt iets in op haar computer en er rolt een formulier VOG uit de printer. Ze bekijkt het formulier kritisch en zegt:  “Ja, dit komt nooit voor. Meestal komen de mensen hier en hebben dit formulier  van hun werkgever gekregen. Die vult ook in waarop zij de aanvrager gescreend willen hebben en in uw geval gaat dat niet op”. Ze bekijkt nogmaals het formulier en terwijl zij dat doet kan ik er ook een blik op werpen. Er staan nogal wat criteria op die je kan aanvinken waarop iemand zogenaamd gescreend wordt. Nu kost een VOG ook nog eens  30 euro en 5 cent, dus daar mag je wel wat screenen voor verwachten, denk ik. Alsof mevrouw mijn gedachte leest vraagt ze waarop ik mijzelf dan zou willen screenen.

Ik antwoord dat ik voor dertig euro op alles gescreend wil worden. Ze denkt nog twee seconden na en ik merk dat ik met dit antwoord mijn hand heb overspeeld. “Nee” besluit ze, “Je kan voor jezelf geen VOG aanvragen”. Die opdrachtgever moet maar net doen alsof zij u in vaste dienst nemen en op die manier het formulier invullen. Dit leugentje is geen belemmering voor het verkrijgen van een VOG?  Ik sputter nog wat tegen, maar dat leidt tot niets. Daarbij doet die aardige dame ook alleen haar werk en regels zijn nu eenmaal nog steeds regels. En zo kom ik een paar dagen later terug met het ingevulde formulier.

Tevreden zegt mevrouw: “Ja, zo is het goed. Er staan zelfs stempels op!”. Volgens de vastgestelde procedure gaat mijn aanvraag door naar justitie. Binnen twee weken zal mijn VOG met de post thuis afgeleverd worden. Is dat niet het geval dan moet ik wel zelf bellen met justitie. Want dat kan alleen de aanvrager doen. Dat dan weer wel. Spannend!

Ondertussen is de maatschappelijke koers bepaald; Burgers zijn aan zet!  Professionals snakken naar vernieuwende antwoorden op ont-zorgen en ont-regelen. We willen echt minder protocollen, procedures, richtlijnen en reglementen.

Een vraag: Waar zit bij jullie in de organisatie een vergelijkbaar ‘VOG formulier inclusief bijbehorende procedure’?

Corine Boer, 21 januari 2015

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>