Regelruimte voor burgerkracht en initiatieven

Geplaatst op 15 / 09 / 2014

Tafelgesprek over burgerinitiatieven in het sociaal domein

15 oktober 2014, Den Haag

Burgerinitiatief is een hot topic, ook in het sociaal domein. Zorgcoöperaties die zich richten op senioren of gehandicapten, welzijnswerk in eigen beheer, en buurtinitiatieven die eenzaamheid tegengaan; er zijn veel voorbeelden te noemen.

Toch passen echte burgerinitiatieven maar lastig in de structuren die we kennen en met elkaar handhaven. Kleinschalige initiatieven in de buurt door burgers zelf gedragen of door kleine maatschappelijke ondernemers geïnitieerd zijn vaak de ‘pareltjes’ die we voorbij zien komen. Maar vaak ook weer zien verdwijnen. Gaan we het sociale domein echt anders organiseren, met elkaar, of beperkt de transitie zich tot een beroep op burgers meer individueel op te lossen?! 

Burgers gaan langzaamaan meesturen in het sociale domein door met elkaar dingen anders te doen. Soms staan politieke programma’s of wettelijke beperkingen en kaders de samenwerking met burgerinitiatieven in de weg. Hoe kan de gemeenteraad hier wel de juiste ruimte voor bieden? Mag een burgerinitiatief af en toe tegen de regels in opereren? Kunnen we het politieke primaat op sommige plekken loslaten (en even op onze handen zitten)? Hoe gaan we om met meer ruimte voor informele macht; is de politieke speelruimte helder?

Overal in Nederland komen raadsleden burgerinitiatieven tegen en daarmee dezelfde vragen als hun collega raadsleden. Hoe kan hiervoor lokaal slim in worden voorzien? Daar gaan we het aan deze tafel met elkaar over hebben. Dit gesprek vindt plaats tijdens de Transitiebijeenkomst Sociaal Domein, voor raadsleden, op 15 oktober 2014. Meer informatie: http://www.projectenbrigade.nl/actueel/transitiebijeenkomst-sociaal-domein-lokale-ruimte-voor-integraal-beleid/

 

In dit tafelgesprek zullen we ervaringen uitwisselen en kijken of er andere manieren zijn waarop je als raadslid met initiatieven uit de maatschappij kan omgaan zodat er meerwaarde ontstaat.

Met Joachim Geerdink, mee- en tegendenker o.a. als adviseur bij verschillende gemeentes, onderzoeken we hoe je als raadslid te maken krijgt met burgerinitiatieven in het sociale domein. Wat zijn de obstakels, waar liggen de kansen? Tot waar reikt je invloed, op welke wijze stroken burgerinitiatieven met je taakopvatting als raadslid? En, hoe pakken andere raadsleden dit aan?

Casus:

 

Aan tafel:

Joachim Geerdink houdt zich bezig met maatschappelijke veranderingen, diverse participatievraagstukken en veranderingen op het gebied van werk. Daarvoor treed hij op als gesprekspartner van gemeentes en gemeenteraden.

Sofie Smeets is moderator van dit tafelgesprek. Als antropoloog heeft ze zich verdiept in bottom-up inspraakprocessen en de rol van civil society daarbij. Ze was beleidsonderzoeker bij de gemeente Utrecht en werkt nu als docent bij de Hogeschool Rotterdam. Als freelancer was ze actief bij BZK, het project 100×100 en Meer Merwede in Utrecht.

Maria van der Harst is mede-organisator van dit tafelgesprek. De afgelopen jaren heeft ze onderzoek gedaan naar lokale democratie en inspraak bijvoorbeeld in Griekenland. Op dit moment focust ze zich op democratische ontwikkelingen in Nederland, onder andere als correspondent voor 100×100 (www.100×100.nl).

 

Verder lezen?

Klik dan op onderstaande links:

http://www.whiteboxing.nl/5-bouwstenen-voor-de-gemeente-als-netwerkpartner/

http://halbeda.blogspot.nl/2014/07/ruimte-voor-informele-macht.html

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/11/27/buurthuis-de-nieuwe-jutter-geen-blauwdruk-wel-een-succesverhaal/

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/10/12/de-gevaarlijke-belofte-van-burgerschap-2-0/

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/09/19/burgerkracht-vraagt-om-andere-instituties/

 

Aanmelden:

U kan zich via onderstaand formulier aanmelden, dan ontvangt u binnenkort meer informatie en gegevens.

First
Achternaam

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>