resultaat

Resultaat

Geplaatst op 18 / 12 / 2012

Wat is eigenlijk een (project-)resultaat?! Dat iedereen netjes heeft gedaan wat van te voren was afgesproken?! Ook als gaandeweg blijkt dat andere opties ook de moeite waard zijn of eigenlijk andere keuzes zouden moeten worden gemaakt?! Is dat dan SMART?

En, er kan een mooi projectresultaat zijn, maar wat als niemand er gebruik van maakt?! Bijvoorbeeld omdat het niet aansluit bij de behoefte van de doelgroep of omdat de organisatie een andere dynamiek heeft en een andere weg in slaat?!

We zijn niet echt gewend te praten over niet gehaalde (project-)resultaten. En dan bedoel ik niet dat iemand niet zijn ‘best’ heeft gedaan.

Maatschappelijke duurzaamheid?

Hoe komt dat?! In veel trajecten wordt de (maatschappelijke) complexiteit gereduceerd tot een project dat haalbaar en meetbaar is. Logisch lijkt dat. Projecten worden ‘teruggeschreven naar organisatiecontexten’. Dus resultaten hebben meer met die termen te maken dan met de inhoud. Herkenbaar?! Het sluit in ieder geval aan bij de gangbare bureaucratische-bedrijfsmatige logica. Die weer terug te voeren is op de wens tot controle en uiteindelijk angst.

Maar sluit zo’n resultaat nog aan bij de mensen waar het voor bedoeld is?! Wat is nog het verband tussen het projectresultaat en oorspronkelijke probleem?! Waarom halen we het project überhaupt uit de context?!

Het halen van resultaten heeft alles te maken met het stellen van doelen, de richting die je op wil. In complexere situaties en opdrachten werkt de ‘stip op de horizon’ echter niet. Die is te smal als je de weg er naartoe niet kent. Het is belangrijk met elkaar de richting te kennen die we met z’n allen op willen (zie ook het thema visievorming). En die richting biedt het perspectief dat we voor ogen hebben, vormt het kader. Daar kan je gaandeweg op terugvallen en gebruiken als referentiepunt voor al het handelen. Het is dus ook geen vage tekst, het is een droom die je realiteit wil laten worden. Dat is een visie die bepalend is voor de strategie van de organisatie of het maatschappelijk perspectief als er sprake is van een bredere samenwerking.

Wat is een resultaat in de context van de projectenbrigade?! Rudy Kor van Twijnstra Gudde schrijft op zijn blog dat een belangrijk kenmerk van een projectresultaat is dat het afdwingbaar moet zijn door de opdrachtgever. Is datgene wat is beloofd ook opgeleverd?! En daar zit nu net de valkuil voor deze context. Meestal is er niet 1 opdrachtgever en 1 uitvoerder. En dan nog kan je je afvragen of afdwingen het beste resultaat oplevert…

Doel en resultaat liggen vaak ver uit elkaar. Ook is het regelmatig niet de bedoeling van te voren zo scherp vast te leggen, juist omdat we eindelijk gewoon iets gaan doen! Maar waarom gaan we nu juist dát doen? En vooral geldt dat er nog steeds een traditionele manier van kennisproductie dominant is, met een volgtijdelijk, lineair karakter, die niet aansluit bij de complexiteit van de situatie. Op het moment dat verschillende perspectieven op een complexe taak worden verdrongen door een vaak onwetend dominant managementperspectief, leidt dit enerzijds tot non-oplossingen en anderzijds tot vermindering van de noodzakelijke participatie.

In het kader van de projectenbrigade is resultaten halen daarom geen alleenstaand doel op zich. Dat is voor velen niet goed voorstelbaar (en, ook het niet halen van een projectresultaat kan het resultaat van een project zijn). Meestal hebben we een voorkeur voor 1 van de volgende benaderingen: 1. Resultaatgericht (vanuit het strategisch management) of 2. Samenwerking gericht op commitment (vanuit de organisatieontwikkeling). Beiden schieten vaak tekort. Het halen van resultaten moet benaderd worden als onderdeel van het proces en we gaan op zoek naar andere methoden om resultaten in beeld te brengen.

Resultaten meten lijkt namelijk wel weer een heel nuttige bezigheid. Maar niet om iemand op af te rekenen, om ze af te dwingen, maar het effect te zien van de ingeslagen weg. Welk effect beoogt de verandering te realiseren en op welke wijze brengen we dat effect in beeld?

Wat vind je allemaal onder dit thema?

….

….

 

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>