Van productdenken naar Resultaten

Geplaatst op 15 / 09 / 2014

Tafelgesprek over resultaten in het sociaal domein

15 oktober 2014, Den Haag

(Zorg-)organisaties zijn tot nu toe vrijwel altijd bevraagd en gefinancierd naar producten. Die kan je ook makkelijk inkopen en afrekenen. Maar halen we met die producten de resultaten die we voor ogen hebben? En hoe voorkomen we dat er lokaal weer opnieuw geïnstitutionaliseerd wordt? En, nog belangrijker, weten we goed wat voor resultaten we eigenlijk nastreven in onze wijken en gemeente?

Op 1 januari zijn de decentralisaties in het sociale domein in uw gemeente een feit. Met lokale oplossingen waar u straks trots op wil zijn. In oktober stelt de gemeenteraad een integraal beleidsplan sociaal domein vast. Er ligt nu overal in het land erg veel nadruk op hoe de decentralisaties op korte termijn te realiseren. 

Veel tijd voor de vraag wat daar mee te bereiken lijkt er daarbij niet te zijn. Terwijl dat nu juist de kern van de transformatie is.

Want 1 januari 2015 is niet het einde van een ingewikkeld beleids- en inkoopproces, maar het begin. Met die ervaringen moeten we eind 2015 met elkaar kunnen afspreken welke resultaten en ambities echt bij de nieuwe verhoudingen passen. Dat zijn democratische keuzes, waar beleidsruimte voor nodig is. 

 Vergt dit niet een fundamenteel andere redenatie? Heeft de nota die straks voorligt daar de contouren voor?!

Weet u wat voor soort ambities u dan aan denkt? Zijn dat tevreden burgers, die van de 7, of zelfstandige, actieve burgers? En verwacht u dat er straks eind 2015 uitdagende ambities worden geformuleerd, kortom, ambities waar je echt voor gaat lopen? Niet omdat er een stok achter de deur is, maar omdat je met elkaar ziet dat dit kan en nodig is? Daar voeren we met elkaar aan deze tafel op 24 september het gesprek over.

 

Niet meer tellen, maar effecten meten…

Resultaten benoemen, én meten, zonder te weten wat echt nodig is, is vaak weer net zo institutionaliserend als de genoemde productafspraken. 1 indicator er bij, en het hele veld houdt zich bezig met de verantwoording en afrekening. En dan beoordeelt de burger de dienstverlening uiteindelijk met een 7. Wat zegt u dat aan het eind van 2015?!

Voor dat je het weet creëren we in onze ijver tegenstrijdige prikkels, of blijken de indicatoren toch niet zoveel te zeggen als we hadden gewenst. Terughoudendheid is dus op zijn plek. Maar teveel terughoudendheid laat vaak in het midden waar het ons echt om gaat. Wat kan de regierol van de gemeente op dit vlak inhouden?

Is het ons bijvoorbeeld echt te doen om de dementerenden die langer in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? En als het gaat om de jeugdhulp: verdelen we dan de taken (goed?) in onze gemeente, of werken we aan voorbeelden van waar het écht beter gaat met deze jongeren zelf? Is het u helder welke richting u in uw gemeente hiermee op wil? Als uw antwoord daarop helder is, dan is het vervolgens weer even tijd voor een pas op de plaats…

Want, weet u vervolgens wat een ‘goed’ resultaat is?! Ik kan daar op papier van alles verstandigs over vastleggen, maar wat nu echt in die ene wijk in uw gemeente nodig is, dat weet ik niet. Dat doe je daar, met elkaar, en daar legt u in de gemeenteraad binnenkort de kaders voor vast. Want 1 januari 2015 is niet het einde van een ingewikkeld beleidsproces, maar het begin. We formuleren met elkaar aan de tafel drie uitgangspunten. Dit gesprek vindt plaats tijdens de Transitiebijeenkomst Sociaal Domein, voor raadsleden, op 15 oktober 2014. Meer informatie: http://www.projectenbrigade.nl/actueel/transitiebijeenkomst-sociaal-domein-lokale-ruimte-voor-integraal-beleid/

In dit tafelgesprek zullen we ervaringen uitwisselen en kijken of er andere manieren zijn waarop je als raadslid met initiatieven uit de maatschappij kan omgaan zodat er meerwaarde ontstaat.

Casus: In een gemeente heeft nieuwe organisatie de aanbestedingen gewonnen voor het inrichten van de organisatie van de wijkteams. Teams worden nu samengesteld, afspraken gemaakt over de overdracht, trainingen voor de teamleden georganiseerd. De gemeenteraad wil monitoring en inzicht. Worden cliënten snel geholpen? Doen we geen dingen dubbel? Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat een systeem van resultaatsturing in 2015 wordt ontwikkeld.

 

Suggestie verder lezen:

http://www.platform31.nl/publicaties/essay-prestatiemeten-in-het-sociale-domein

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Outcome-in-zicht

https://www.movisie.nl/sites/default/files/Sociale-wijkteams-en-de-lessons-learned.pdf

Aanmelden:

U kan zich via onderstaand formulier aanmelden, dan ontvangt u binnenkort meer informatie en gegevens.

First
Achternaam

 

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>