visievorming2

Visie?

Geplaatst op 17 / 04 / 2013

Visie is franje. Toch?! Meer iets voor mensen die niet concreet kunnen worden…

Waarom is een visie zo belangrijk?! Een inspirerende visie geeft energie en verbinding. En bovenal, een gedragen visie maakt het gemeenschappelijke zichtbaar. Ieders rol en inbreng kan verschillen, je kan ook nog van mening verschillen hoe de dingen aan te pakken (en daar ruimte voor laten), maar het wordt lastiger als er geen gemeenschappelijke visie is. De visie gaat tot de kern, de essentie, het geeft richting aan waar het project heen gaat. Diverse onderzoekers noemen gezamenlijke richting en verlangen als allerbelangrijkste conditie voor binding en samenwerking tussen autonome onderdelen.

Structuur alleen is niet genoeg. Als er iets is waar mensen in hun werk (nadat ze behoorlijk betaald zijn) behoefte aan hebben, is het invullen van een richting, de bijdrage die hun werk aan het geheel levert. In het drietal: Autonomie, Meesterschap en Richting.

Een visie biedt perspectief, Richting en Inspiratie. En dan bedoel ik niet de inspiratieloze visies die je regelmatige voorbij ziet komen. Goede ideeën beginnen met een droom. En, in wezen vormt inspiratie de kern van het leven… Dus waarom niet van jouw project?!

Hard werken?

Inspiratie, die krijg je, die maak je niet. Toch moet je er je best voor doen. Al was het maar om een houvast te hebben om op terug te vallen als binnen de groep knelpunten ontstaan of weerstand die de voortgang in de weg staan. Een visie maakt verbinding met het maatschappelijk perspectief.

Met een structuur, zonder inspirerende, verbindende visie is het in projecten vooral hard werken. Helderheid en richting creëren is vaak een knelpunt. Wat is de richting die we met z’n allen op willen?! Vaak is niet zo helder waar we in samenwerking aan beginnen. Dat kan ook niet altijd meteen, maar een goed idee, een inspirerende visie en helderheid is uiteindelijk verbindend. Aan de ene kant is er behoefte aan ‘groots en meeslepend’ en tegelijkertijd behoeft aan kader, met de ‘voeten op de grond’. Dit thema is daarom opgesplitst in twee zaken:

  1. Kader en focus
  2. Visie, inspiratie, de bron

In veel gevallen is het kader waarbinnen een project plaatsvindt niet helder. Dit zorgt voor veel ‘politieke’ ruis tijdens het traject. Een kader geeft helderheid. Het vergt nogal wat om de kaders gaandeweg te willen veranderen… Een kader kan knellen, maar geeft ook verbinding met de context.

 

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>