AB

Arjan Biemans, innovator en bruggenbouwer

Geplaatst op 13 / 02 / 2013

Ik ben initiatiefnemer van dit platform, een netwerk van deskundigen, initiatiefnemers en praktijkexperts op het vlak van transitie, vernieuwing en werken vanuit eigen kracht. De Projectenbrigade werkt vanuit verschillende perspectieven aan Sociale Innovatie in Nederland. Dat doe ik samen met partners, op verschillende niveaus. Van uitvoering tot onderzoek. Van lokaal, naar nationaal naar internationaal.

Momenteel werken we aan de verdere invulling van dit platform voor veranderingen aan de hand van drie actuele thema’s: Gemeenten in Transitie, Het Nieuwe Perspectief (burgerinitiatieven in de context van de systeemwereld) en De Manager in Transitie. Op www.projectenbrigade.nl vind je de relevante achtergrondinformatie. Internationaal werk ik samen in het verband van het netwerk  www.siac.network, Social Innovation Acceleration in Cities.

 

Ik werk vanuit de inhoud en bied hierbij ruimte voor het samenspel dat nodig is. Hierbij zet ik je regelmatig op een ander been en bied ik zo een nieuw perspectief. Daarbij verwacht ik wel dat je bereid bent uit je comfortzone te komen als dat nodig is!

Verandering vergt richting en ruimte. Het begint met de verdiepingsvraag: wat is hier aan de hand? Wat is er nodig en waarom willen we dit? Hieruit volgt een zo concreet mogelijke visie, de richting.

Daarnaast ontwikkel je een visie op veranderen en het leiderschap dat hier bij nodig is. Meestal zijn het ‘de anderen’ die moeten veranderen. Maar dat is doorgaans een symptoom van iets anders dan een sluitende aanpak. Dat doe ik, niet om het lastiger te maken, maar beter.

En daar ligt ook de ruimte: het samen op zoek gaan naar daar waar oplossingen kunnen worden gemobiliseerd, waar ruimte is voor eigenaarschap van alle betrokkenen. Vooraf bedachte oplossingen landen meestal niet waar dat wel nodig is.

Mijn aanpak kenmerkt zich door ‘jezelf constant vragen blijven stellen’, komen tot de essentie, werken zonder blauwdruk, het bevorderen van eigenaarschap en het met elkaar zien van nieuwe perspectieven en echte resultaten. Bestaande structuren en regels helpen ons niet bij het werken voorbij de grenzen die we hierbij tegenkomen. Ik breng vraagstuk en mensen samen om richting, grenzen en mogelijkheden te verkennen en verleggen. Meer informatie: http://www.futurelandscapes.nl

Ik heb een actief netwerk dat ik inzet bij bijvoorbeeld het organiseren van masterclasses, werkconferenties, verandertrajecten, wijkgericht werken, ketens en netwerken, of bij het initiëren van nieuwe initiatieven, zoals dit platform.

Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan de brigade en zie je graag terug op dit platform!

Last