visievorming2

Visie?

Visie is franje. Toch?! Meer iets voor mensen die niet concreet kunnen worden…

Waarom is een visie zo belangrijk?! Een inspirerende visie geeft energie en verbinding. En bovenal, een gedragen visie maakt het gemeenschappelijke zichtbaar. Ieders rol en inbreng kan verschillen, je kan ook nog van mening verschillen hoe de dingen aan te pakken (en daar ruimte voor laten), maar het wordt lastiger als er geen gemeenschappelijke visie is. De visie gaat tot de kern, de essentie, het geeft richting aan waar het project heen gaat. Diverse onderzoekers noemen gezamenlijke richting en verlangen als allerbelangrijkste conditie voor binding en samenwerking tussen autonome onderdelen. Lees verder →

projectenbrigade1wit

15 oktober 2014. Transitiebijeenkomst sociaal domein voor raadsleden

Worstelt u als raadslid met het gevoel dat we nog een slag kunnen maken in het sociale domein? Vraagt u zich af of binnen uw gemeente de keuzes echt bijdragen aan de integrale inrichting van het sociale domein? Blijft er voldoende ruimte over voor de kleinschalige initiatieven door de burgers zelf gedragen? Schieten we ons doel niet voorbij? U staat binnenkort voor een aantal grote beslissingen in het sociale domein in uw gemeente.

Stelt u zichzelf daarbij dit soort vragen? En spiegelt u graag met collega-raadsleden en mensen uit de praktijk, hoe elders de integrale beleidsplannen sociaal domein ingericht worden? Kom dan woensdagavond 15 oktober naar de transitiebijeenkomst Ruimte voor integraal beleid in Den Haag bij Platform31.

In vijf rondetafelgesprekken bekijken we waar kansen liggen en lokaal ruimte kan ontstaan. We zoomen in op de volgende thema’s: van product denken naar resultaatdenken, verantwoording én vertrouwen, ruimte voor initiatieven, integraal inrichten en de zorgvraag van de burger zelf. U keert terug met ideeën over welke ruimte en randvoorwaarden nog kunnen bijdragen aan het gemeentelijk beleid in uw gemeente. Opdat er niet alleen een goede start gemaakt kan worden begin 2015, maar ook ruimte ontstaat voor het verder ontwikkelen en verbeteren ín 2015. In oktober legt u namelijk daarvoor de kaders met elkaar vast. We nodigen u van harte uit!

Meer informatie: http://www.projectenbrigade.nl/actueel/transitiebijeenkomst-sociaal-domein-lokale-ruimte-voor-integraal-beleid-bijeenkomst-voor-gemeenteraadsleden/

U kan zich hieronder aanmelden, dan ontvangt u binnenkort meer informatie en gegevens. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 21.00 uur, bij Platform31, Den Haag.

First
Achternaam

 

bg-visievorming

Praktijkvoorbeeld visieontwikkeling: De Waalboog

Een gedragen visie is geen overbodige luxe voor een organisatie. Sterker nog: het is essentieel. En toch lijkt het vaak een ondergeschoven kindje. Dat komt bijvoorbeeld omdat de organisatie er niet bewust mee bezig is en de visie niet gebruikt als richtinggevend en toetsend kader voor het handelen. Men vindt het moeilijk om een waardevolle, bruikbare visie te produceren met elkaar. De Waalboog vond hier een antwoord op. Lees verder →

verrekijker

Een scherpe visie: het begin of het einde?!

Ik heb de afgelopen jaren heel wat projectplannen, plannen van aanpak, veranderplannen voorbij zien komen. Wat mij telkens opvalt is dat men vaak heel goed weet op te schrijven ‘wat’ men wil gaan doen. En wanneer het af is. Aan de slag! zou je zeggen.

De reden waarom, wat nu echt het achterliggende doel was, moest ik er vaak tussen de regels uit halen. Ik vroeg dan regelmatig ‘waarom wil je dit doen?’ ‘Wat is de achterliggende visie?’ Dat zijn de ‘vervelende vragen’. En ik weet ook wel dat niet alles van te voren scherp te krijgen is. Vaak is het een zoektocht. Je voelt dat er iets moet veranderen, maar je weet nog niet precies waar het je zal brengen. Lees verder →

image

Wat was ook alweer de bedoeling?

Middel en doel kunnen we vaak nog wel uit elkaar houden. Initiatieven, verandertrajecten, samenwerking, ze hebben allemaal een doel. Maar vaak is dat niet zo helder. Veel organisaties beschrijven in hun visie en doelstellingen het eigen aanbod. Let er maar eens op. Maar wat was eigenlijk de bedoeling?!  Lees verder →

Waarom?

Simon Sinek heeft een eenvoudig maar krachtig model. In deze TED-talk verwoordt hij helder waarom succesvolle ondernemingen beginnen met de vraag “Waarom?”

Het model dat hij hanteert gaat uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft.