leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Verandering of geïnspireerd werken heeft vaak een gezicht. Bij samenwerking tussen verschillende mensen of partijen heb je te maken met veel belangen en perspectieven. Zie die maar eens samen te brengen. Lukt het om het (maatschappelijk) perspectief helder te houden?!

De personen die de kar trekken hebben geen doorzettingsmacht maar zijn mensen met inspiratie en doorzettingsvermogen. Dit ontstaat in een situatie waar er ruimte is voor eigenaarschap. Niet alleen voor jezelf, er zijn namelijk aardig wat managers die zich behoorlijk ‘eigenaar’ van de situatie voelen, maar creëer je ook eigenaarschap bij de anderen?

Ben je uitvoerder van regels, belangen aan het afbakenen, of maak je afwegingen en geef je samen richting? De manier waarop dat gaat ligt dicht bij de betrokken personen zelf en vereist om ook naar jezelf, naar ‘binnen’ te kijken. Dit is het brandpunt van de projectenbrigade. Dit thema had ook ‘eigenaarschap’ kunnen heten.

Lees verder →

IMG_2813 klein

Keukentafelgesprekken

Zelfs de klassieke manager moet tegenwoordig op zijn handen zitten. Tot nu toe werd en wordt in onze maatschappij samenwerken en organiseren gezien als een lineair proces dat je kunt plannen, evalueren en volledig kunt begrijpen.

Deze klassieke benadering heeft veel beperkingen, terwijl we er nog steeds in lijken te geloven. Maar ook als we dit anders willen doen zijn er vele valkuilen. Wat werkt dan wel? Op welke manier ontstaat samenwerking en vernieuwing die wel recht doet aan de praktijk? En, wat is jouw rol hierin? Lees verder →

uturn3

Wordt het geen tijd voor een U-Turn?

U-TURN is een laboratorium voor personen die vanuit de systeemwereld van instituties in de leefwereld van mensen stappen. En over eigen grenzen en buiten eigen kaders weten te werken. Een laboratorium van wegbereiders, herontwerpers en initiatiefnemers die aan en in een nieuwe praktijk werken. Dit vraagt een andere presentie, een paradigmashift. Lees verder →

Nieuwe kaders, nieuwe valkuilen?

In het sociaal domein staat de vraag niet meer centraal wie het organiseert, maar dat er resultaat komt. Los van wie het bereikt. Budgetten verschuiven, de diversiteit van relevante partijen neemt toe en we worden zelfs verantwoordelijk voor domeinen waar lang niet altijd budgetten voor zíjn.

Als antwoord op deze complexiteit wordt er veel gereorganiseerd en zijn nieuwe organisatiefilosofieën en modellen ‘hot’. Verandering en organiseren hebben echter een wat moeizame relatie. Het gevaar is dat we de (nieuwe) structuur opnieuw dominant maken, in een nieuwe ‘status-quo’. En veel energie steken in hoe we hier iedereen in mee krijgen om het weer ‘georganiseerd’ te krijgen… Hoe komen we uit deze paradox?! In dit artikel 7 aangrijpingspunten om het anders te doen.

Lees verder →

spaceship earth

Daan Roosegaarde citeert Marchall McLuhan. Lees verder →

Regelruimte voor burgerkracht en initiatieven

Tafelgesprek over burgerinitiatieven in het sociaal domein

15 oktober 2014, Den Haag

Burgerinitiatief is een hot topic, ook in het sociaal domein. Zorgcoöperaties die zich richten op senioren of gehandicapten, welzijnswerk in eigen beheer, en buurtinitiatieven die eenzaamheid tegengaan; er zijn veel voorbeelden te noemen.

Toch passen echte burgerinitiatieven maar lastig in de structuren die we kennen en met elkaar handhaven. Kleinschalige initiatieven in de buurt door burgers zelf gedragen of door kleine maatschappelijke ondernemers geïnitieerd zijn vaak de ‘pareltjes’ die we voorbij zien komen. Maar vaak ook weer zien verdwijnen. Gaan we het sociale domein echt anders organiseren, met elkaar, of beperkt de transitie zich tot een beroep op burgers meer individueel op te lossen?! 

Burgers gaan langzaamaan meesturen in het sociale domein door met elkaar dingen anders te doen. Soms staan politieke programma’s of wettelijke beperkingen en kaders de samenwerking met burgerinitiatieven in de weg. Hoe kan de gemeenteraad hier wel de juiste ruimte voor bieden? Mag een burgerinitiatief af en toe tegen de regels in opereren? Kunnen we het politieke primaat op sommige plekken loslaten (en even op onze handen zitten)? Hoe gaan we om met meer ruimte voor informele macht; is de politieke speelruimte helder?

Overal in Nederland komen raadsleden burgerinitiatieven tegen en daarmee dezelfde vragen als hun collega raadsleden. Hoe kan hiervoor lokaal slim in worden voorzien? Daar gaan we het aan deze tafel met elkaar over hebben. Dit gesprek vindt plaats tijdens de Transitiebijeenkomst Sociaal Domein, voor raadsleden, op 15 oktober 2014. Meer informatie: http://www.projectenbrigade.nl/actueel/transitiebijeenkomst-sociaal-domein-lokale-ruimte-voor-integraal-beleid/

 

In dit tafelgesprek zullen we ervaringen uitwisselen en kijken of er andere manieren zijn waarop je als raadslid met initiatieven uit de maatschappij kan omgaan zodat er meerwaarde ontstaat.

Met Joachim Geerdink, mee- en tegendenker o.a. als adviseur bij verschillende gemeentes, onderzoeken we hoe je als raadslid te maken krijgt met burgerinitiatieven in het sociale domein. Wat zijn de obstakels, waar liggen de kansen? Tot waar reikt je invloed, op welke wijze stroken burgerinitiatieven met je taakopvatting als raadslid? En, hoe pakken andere raadsleden dit aan?

Casus:

 

Aan tafel:

Joachim Geerdink houdt zich bezig met maatschappelijke veranderingen, diverse participatievraagstukken en veranderingen op het gebied van werk. Daarvoor treed hij op als gesprekspartner van gemeentes en gemeenteraden.

Sofie Smeets is moderator van dit tafelgesprek. Als antropoloog heeft ze zich verdiept in bottom-up inspraakprocessen en de rol van civil society daarbij. Ze was beleidsonderzoeker bij de gemeente Utrecht en werkt nu als docent bij de Hogeschool Rotterdam. Als freelancer was ze actief bij BZK, het project 100×100 en Meer Merwede in Utrecht.

Maria van der Harst is mede-organisator van dit tafelgesprek. De afgelopen jaren heeft ze onderzoek gedaan naar lokale democratie en inspraak bijvoorbeeld in Griekenland. Op dit moment focust ze zich op democratische ontwikkelingen in Nederland, onder andere als correspondent voor 100×100 (www.100×100.nl).

 

Verder lezen?

Klik dan op onderstaande links:

http://www.whiteboxing.nl/5-bouwstenen-voor-de-gemeente-als-netwerkpartner/

http://halbeda.blogspot.nl/2014/07/ruimte-voor-informele-macht.html

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/11/27/buurthuis-de-nieuwe-jutter-geen-blauwdruk-wel-een-succesverhaal/

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/10/12/de-gevaarlijke-belofte-van-burgerschap-2-0/

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/09/19/burgerkracht-vraagt-om-andere-instituties/

 

Aanmelden:

U kan zich via onderstaand formulier aanmelden, dan ontvangt u binnenkort meer informatie en gegevens.

First
Achternaam

De Manager in transitie, bevind jij je ook tussen beleid en realiteit?!

Bijeenkomst 2 juni 2014, Seats2meet, Utrecht 

Beleid en realiteit lopen nogal eens uit elkaar. Dat weet u. Samenwerken is het adagium de afgelopen jaren in zorg en welzijn. Van zorgorganisaties werd en wordt verwacht dat ze samenwerken om integrale zorg te verlenen. De transitie die momenteel gaande is gaat uit van integrale samenwerking, bijvoorbeeld in sociale wijkteams. Ondertussen beweren talloze deskundigen (ineens?) dat je organisaties helemaal niet moet willen laten samenwerken! Althans, dat is op zijn minst vragen om problemen.  Lees verder →

Manager, doorbreek de cirkel!

Als leidinggevende voel je je al snel verantwoordelijk voor wat er in de organisatie gebeurt. En dat ben je ook.

Dus begrijp ik ook goed dat je daarop wilt sturen. Echter, interactiepatronen tussen medewerkers (en zeker met de rest van de wereld) laten zich niet beheersen. Managers en leiders hebben alleen indirecte invloed. Maar daarvoor moeten we ons wereldbeeld van de organisatie als logisch te sturen systeem wel loslaten. En dat is lastig. Vooral omdat je dan als manager, projectleider of bestuurder realiseert dat je zelf altijd onderdeel uitmaakt van een of meerdere processen in de organisatie! Arend Ardon wijst er op dat ons gedrag helaas niet zo bewust is… Ook dat van de manager. Doorbreek de cirkel!

Hier vind je de samenvatting van zijn proefschrift.

Lees verder →