impossible-edition-polaroid-8509_600

Projectenbrigade online!

Geplaatst op 13 / 03 / 2013

De projectenbrigade is in de lucht!

De projectenbrigade is een platform in ontwikkeling. De projectenbrigade wordt gevormd door een netwerk van deskundigen op het vlak van vernieuwing en verbetering. Vernieuwing en verbetering die vanuit eigenaarschap plaats vindt. Vernieuwing begint bij mensen, niet bij organisaties. Klassieke manieren van organiseren en samenwerken dragen vaak niet meer bij aan wat er nodig is.

Wakker blijven!

Wakker blijven!

Weg van de vervreemding

Waarom deze ‘vrijplaats’? Het organiseren van samenwerking en het realiseren van resultaat via projecten is voor degenen die dit ‘trekken’ vaak lastig. Gras groeit ook niet harder door er aan te trekken.

In onze manier van werken wordt het handelen meer bepaald door de met elkaar bedachte ‘rationaliteit’ van de organisatie(-s), of het geheel van opvattingen hoe je dingen doet. En tegelijkertijd doen we ook maar wat. Denk bijvoorbeeld aan de hooggehouden illusie van planmatig werken. Hierop ‘afrekenen’ is bijvoorbeeld makkelijker dan elkaar (aan-)spreken. Maar veel vaker gaan we elkaar gewoon uit de weg, zolang het kan (en doen ons werk). Het meedraaien in deze stroom leidt tot een rationaliteit, of een werkelijkheid die niet meer aansluit bij wat er echt toe doet, wat echt is. Dit leidt tot vervreemding.

Persoonlijk

De projectenbrigade stelt de projectleider of maatschappelijk ondernemer centraal als spil in het behalen van maatschappelijk resultaat. Niet uit mededogen, maar vanuit het weten dat die persoon de enige referentie is. De enige hoop op succes. Het startpunt van verandering is in eerste instantie een goed idee, dat aansluit bij de urgentie in de context.

Ik kom er steeds meer achter dat hoe de leidende persoon zich verhoudt tot de context vervolgens de meest bepalende factor is. Herken je dat bij jezelf? Natuurlijk heeft de setting waarin je opereert invloed. In literatuur wordt er vaak verwezen naar de rol van het topmanagement. Met name vanuit tendens te werken aan complexiteitsreductie om snel een resultaat te halen. Het is verleidelijk om hier het accent te leggen en alle hoop op te richten. Ik geloof er niet in.

Persoonlijk leiderschap

We leven in een wereld die niet lineair is. Ja, de klok tikt verder, dat is een ding dat zeker is. Maar voor de rest is de ambiguïteit (wat een woord he?!) een stuk groter dan we vaak toegeven. In een context die ambigue is, is uiteindelijk het persoonlijk leiderschap van ieder individu bepalend.  Mensen die ruimte durven benutten, volhouden op taaie momenten, op zoek gaan naar verbinding, inspiratie en zingeving. De projectleider is hierbij aangewezen op een eigen referentiekader. Het is belangrijk helder te krijgen wat je bron is (als die niet meer van ‘boven’ komt…). En het blijkt, hoe meer je je verbonden voelt met jezelf, hoe beter je de verbinding aan kan gaan met je omgeving.

Dit betekent voor de projectleider: weten wat je wil, echtheid, persoonlijk en communiceren waar je voor staat. De projectenbrigade is daarom ook interessant voor de traditionele managementwereld, want de projectenbrigade verbreedt de wereld en ieders horizon.

Met anderen!

De positie van ‘kartrekker’, projectleider of regisseur is vaak eenzaam in een veld van belanghebbenden. De projectenbrigade ondersteunt onderlinge uitwisseling, biedt inspiratie en referentiekader. Onder begeleiding van elkaar en deskundigen lukt het vaak een stapje verder te komen. De projectenbrigade biedt een context voor personen die hierin zoekende zijn en zich ontwikkelen, waarin bijeenkomsten en een specifiek aanbod georganiseerd wordt. Op een open wijze, waarbij aanbieders en maatschappelijke partijen kunnen inspringen.

 

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>