De Manager in transitie, bevind jij je ook tussen beleid en realiteit?!

Geplaatst op 16 / 05 / 2014

Bijeenkomst 2 juni 2014, Seats2meet, Utrecht 

Beleid en realiteit lopen nogal eens uit elkaar. Dat weet u. Samenwerken is het adagium de afgelopen jaren in zorg en welzijn. Van zorgorganisaties werd en wordt verwacht dat ze samenwerken om integrale zorg te verlenen. De transitie die momenteel gaande is gaat uit van integrale samenwerking, bijvoorbeeld in sociale wijkteams. Ondertussen beweren talloze deskundigen (ineens?) dat je organisaties helemaal niet moet willen laten samenwerken! Althans, dat is op zijn minst vragen om problemen. 

Een sociaal wijkteam leidt namelijk ook tot meer afstemmingsproblemen en overleg. Toch lijkt er geen weg terug. Ergens zullen maatschappelijke vraagstukken integraal invulling moeten krijgen. En waarschijnlijk met jullie team en in jullie wijk.

Een ander aspect waarin beleid en realiteit steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen: ‘Het vakmanschap weer centraal!’ is een ander adagium geweest het afgelopen decennium. Vakmanschap in plaats van doorgeschoten regels en beheermatige reflexen vanuit de staf. En dat is iets wat waarschijnlijk in jullie team, terecht, enthousiast omarmd wordt.

Maar de inhoud en inrichting van zorg en welzijn is ondertussen hard aan het veranderen. Wat betekent goede zorg? En wie bepaalt dat? De vakman? De burger? En hoe ga je om met een gedeelde verantwoordelijkheid hierin? Soms kan de burger het beter zelf doen, ook al is hij of zijn niet zo gekwalificeerd als de medewerkers die er momenteel zijn. Ook ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven, niet alleen om in de eigen straat energie op te wekken, maar ook om met elkaar zorg- en welzijnsdiensten te delen.

Het debat én de praktijk verschuift dus van het goed met elkaar samenwerken als organisaties, naar de burger waarmee u samen de verantwoordelijkheid deelt voor goede zorg en welzijn. Immers, integraal is niet iets dat je voor iemand anders verzint, maar wat in de praktijk ontstaat in de leefwereld van de burger. Ook al heeft die burger daar vaak weer heel andere ideeën over…

Burgers heb je niet in dienst, laat staan dat je er functioneringsgesprekken mee voert, toch moeten zij, samen met of zonder u, het verschil gaan maken de komende jaren. En de professionals op een bescheiden afstand blijven, of juist weer enorm dicht bij de burger staan, als dat hard nodig is. De behoeften van burgers gaan boven bestaande regels en financiering. En toch neemt de organisatie waar u werkt verantwoordelijkheid in het sociale domein. Dat is op zijn minst vragen om interessante uitdagingen. Want de oude manier van organiseren die helpt ons hier niet meer bij.

De veranderingen waar zorg en welzijn voor staan hebben ook veel impact op de rol en positie van jou als manager. Denk aan professionals die meer eigen regie krijgen bij het invullen van hun werk, met steeds minder bemoeienis van jou als leidinggevende, wijkgericht werken en de toenemende samenwerkingsverbanden met andere partijen en eigen initiatieven van burgers. Deze veranderingen vergen nogal wat van projectleiders en managers in de zorg en het sociale domein. Er ontstaat een nieuw speelveld, met nieuwe producten, samenwerkingspartners en andere financieringsbronnen. Of vaak zelfs zonder financiering. De behoeften van burgers gaan boven regels en procedures, ook al zijn het hele nieuwe regels. Marktgerichtheid moet gecombineerd worden met samenwerking met andere partijen. Wat betekent dit voor mijn rol als manager? Hoe leg ik verbinding met partijen in de buitenwereld en hoe maak ik die effectief?

Je zou kunnen zeggen, als manager zit je momenteel een beetje ‘tussen beleid en realiteit’ in. Beleid is uiteindelijk onverschillig en de realiteit is niet zo eenduidig als beleid doet vermoeden. Als het zo is dat behoeften en regie van burgers het kader gaan vormen, hoe ga ik dan als manager bijvoorbeeld nog om met het belang van de organisatie? Stuur je dan mee, vanuit het beleid, of sluit je zoveel mogelijk aan bij de realiteit? En hoe kan de laatste? Managers hebben niet alleen te maken met een transitie in het veld, maar ook een transitie van hun eigen rol. Hoe kan je daar mee omgaan?

Op 2 juni neemt de Projectenbrigade de ruimte om met elkaar de nieuwe wereld te verkennen. Bevind je je als manager voor jou gevoel in een soort ‘tussenwereld’? Wat is er in jouw ogen nodig, welke nieuwe vormen passen wel bij de transitie die gaande is?

We zijn benieuwd naar wat er concreet bij jullie eigen organisatie en jouw situatie leeft aan ontwikkelingen, uitdagingen, ideeën en plannen. We gaan daarover interactief met elkaar in dialoog. Zo bundelen we onze inzichten en komen we tot perspectieven die wel bij de nieuwe situatie passen. Met de oude werkvormen en verhoudingen zijn we bekend, en ze vormen telkens een mogelijke valkuil bij de invulling van het nieuwe. Herkenbaar? In het verlengde van de bijeenkomst nodigen we je uit om samen verder te co-creeren. Want dat is waar de Projectenbrigade aan werkt. Er wordt veel geschreven en gepraat over organiseren 3.0, de praktijk is weerbarstiger!

Meld je aan via het onderstaande formulier. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur. We zijn te gast bij de Mondaymeetup van Seats2meet. Na afloop houdt Seats2meet een borrel om verder met elkaar in gesprek te raken. Tot dan!

First
Last

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>