TOT HIER foto zon

Nieuwe serie ‘De manager in transitie’!

Geplaatst op 13 / 07 / 2015

Een serie van vijf bijeenkomsten voor managers op zoek naar ruimte voor transitie. Start april 2016

Onze samenleving is in transitie. De decentralisaties in het sociaal domein zijn daar een voorbeeld van. Maar ook los daarvan wordt ervaren dat er kracht ligt in een andere manier van werken. Er wordt minder centraal bedacht, meer ruimte gecreëerd voor wat lokaal nodig is. Althans, dat is de beweging. De praktijk is weerbarstiger.

In vijf bijeenkomsten verkennen we met elkaar de consequenties hiervan. In het werk, de relaties met de samenleving, en voor jou als persoon.  Waar voorheen de taak van de manager min of meer helder was, binnen de kaders, binnen de budgetten, wordt er nu iets heel anders verwacht. De kaders zijn niet zo helder meer, of sterker, constant in beweging. De buitenwereld wordt een belangrijker referentie dan de eigen organisatie. En de medewerkers doen het werk steeds meer in zelfsturing…

Kortom, de manager staat hier midden in. Of sterker: de manager is zelf kantelpunt in de transitie. Herken je dat voor jezelf ook? Wat is jouw rol hierin? Dat is telkens weer uitzoeken.

Deze zoektocht doen we met elkaar. De antwoorden weet namelijk nog niemand. Kijk maar eens even om je heen. Wat er in jouw situatie nodig is kan niet iemand anders voor jou bedenken. En het is nieuw. Het oude repertoire, jaarplannen, budgetten, functioneringsgesprekken, etc. komt voort uit een oude manier van organiseren. Die verdwijnt vast niet helemaal, maar de zoektocht is naar wat in deze nieuwe situatie bijdraagt. Boekenwijsheid helpt hier niet. Val je terug op controle, structureren, ingrijpen, als het even wat lastig gaat? Of is er ook nog iets anders mogelijk? En wat is dat? En ben ik de persoon die dat kan?

Wat gaan we doen in die vijf bijeenkomsten?

We verkennen het kader, met elkaar: wat is er gaande? Wat is relevant, wat kunnen we loslaten? Wat is er echt aan de hand?

We verkennen onszelf: wat doen we in het dagelijks werk? Wat doe ik als manager? Wanneer wordt het spannend?

We zoeken: vaak is de ontmoeting en uitwisseling inspirerend genoeg. Soms is er iemand nodig, of een andere context. Zonder context geen leiderschap zullen we maar zeggen.

We ontwikkelen: we spreken af wat we met elkaar leren ook toe te passen in de praktijk. Praten en ontmoeten is 1. Toepassen en ervaren 2.

We delen ervaringen: ieder ervaart in zijn eigen context wat wel en niet werkt, welke dilemma’s hardnekkig zijn en wat praktisch houvast geeft.

We verspreiden: wat we ontwikkelen, delen we. Zelf in uw eigen organisatie en wij in ons netwerk.

We doen het zelf. Wij geloven in de kracht van eigenaarschap. Oplossingen voor anderen verzinnen doen we al genoeg. De coaches vanuit de projectenbrigade hebben voldoende bagage om jullie eigen kracht aan te spreken, maar dus niet in plaats van jullie.

Wanneer?            

De vijf bijeenkomsten vinden plaats vanaf april 2016

Wie?           

De doelgroep is de manager die actief is in het middenkader, management en/of projectmanagement van een organisatie in het sociale domein, gemeente of zorg.

Kosten?

De deelnamekosten bedragen 1.095 euro voor de hele serie.

Meer informatie via: info (at) projectenbrigade.nl

Interessant? Meld je aan! 

Via dit formulier:

First
Achternaam

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>