IMG_1047 klein

Wie zijn wij?

Geplaatst op 28 / 02 / 2013

De projectenbrigade is een netwerk van deskundigen, initiatiefnemers en praktijkexperts op het vlak van transitie, vernieuwing en werken vanuit eigen kracht.Op deze pagina vind je wie er bij dit initiatief betrokken zijn.

Burgers, organisaties en (lokale) overheid zijn op zoek naar nieuwe oplossingen in maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting, arbeid, etc. Er komen daarbij veel vraagstukken naar boven bij het opnieuw vinden van ieders rol en het nieuwe perspectief. De Projectenbrigade werkt daarom vanuit verschillende perspectieven aan Sociale Innovatie in Nederland. Dat doen we graag samen met partners. En we doen dat tegelijkertijd op verschillende niveaus. Van uitvoering tot onderzoek. Van lokaal, naar nationaal naar internationaal.

Momenteel werken we aan de verdere invulling van dit platform voor veranderingen aan de hand van drie actuele thema’s: Gemeenten in Transitie, Het Nieuwe Perspectief (burgerinitiatieven in de context van de systeemwereld) en De Manager in Transitie. Op www.projectenbrigade.nl vind je de relevante achtergrondinformatie.

De projectenbrigade is een platform voor het samenbrengen van mensen die hierbij op een andere manier (willen) werken dan het bekende, dominante concept van werken met een sterk lineair karakter. Deze manier van werken brengt ons tot nu toe niet de oplossingen die we zoeken en willen.

In ons werk hebben we hier vaak toch op een of andere manier mee te maken, terwijl dit niet meer aansluit bij wat er in deze tijd van transitie nodig is.

Aanleiding voor het idee is dat het organiseren van samenwerking en het realiseren van resultaat via projecten voor degenen die dit ‘trekken’ vaak lastig is. Maatschappelijke resultaten blijven daardoor vaak uit, raken niet verankerd, of als er resultaten zijn, blijken die niet meer zoveel te maken hebben met het maatschappelijke probleem waar ze voor bedoeld waren. In het werk wordt het handelen meer bepaald door de met elkaar bedachte ‘rationaliteit’ van de organisatie(-s), of het geheel van opvattingen hoe je dingen doet. De vraag is of we zo moeten blijven werken.

Werkwijzen en visie zijn niet altijd inspirerend. En, in de samenwerking is het lastig iedereen binnen boord te houden en met commitment vernieuwing en verandering te realiseren die doorwerkt. Tegelijkertijd is er sprake van een beperkt repertoire aan handelingsmogelijkheden dat mensen zich kunnen voorstellen (‘een weg is recht’). Bijvoorbeeld dat een project alleen in meetbare resultaten gedefinieerd kan worden waardoor een te grote complexiteitsreductie plaatsvindt of het tegenovergestelde, het niet benoemen van concrete resultaten, de maatschappelijke impact, omdat men discussie daar over uit de weg gaat. Er is vaak nog weinig bewustzijn over wat wel werkt.

Er is ruimte voor verandering hierin en er ontstaan ook steeds meer plekken waar deze ruimte wordt genomen. De projectenbrigade stelt de mens (de burger, de initiatiefnemer, de projectleider, maatschappelijk ondernemer) weer centraal bij deze verandering. Daar zijn verschillende redenen voor, maar vooral de overtuiging dat het eigenlijk ook niet anders kan. In het netwerk ontwikkelen we nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de transitie in onze samenleving: organiseren 3.0

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>