IMG_1046 klein

Wat is en doet de projectenbrigade?

Geplaatst op 18 / 04 / 2013

De projectenbrigade is een platform en context waar professionals, projectleiders, (samenwerkings-) regisseurs, sociale ondernemers, ‘inspirators’ en bestuurders kennis en deskundigheid vinden en ontwikkelen ten behoeve van de verduurzaming van hun werk. Teveel projectwerk en samenwerkingsinitiatieven krijgen in Nederland geen vervolg. De projectenbrigade verbindt netwerken rondom de thema’s commitment, persoonlijk leiderschap, behalen van resultaten, verankering en visievorming.

Op basis van vele (interessante) gesprekken met partners en deskundigen uit het veld is de visie die de Projectenbrigade uitdraag verder uitgekristalliseerd.

De Projectenbrigade:

–       is in eerste instantie een broedplaats voor nieuwe manieren van werken, manieren die we nog niet kennen maar wel al op veel plekken aan het verkennen zijn.

–       is een vrijplaats voor verandering: de dominantie van het systeemdenken heeft ons te weinig gebracht en te veel verengd. De grenzen van het traditionele organiseren komen steeds meer in zicht. Er zijn inspirerende voorbeelden waar men het anders doet.

–       verbindt projectleiders, maatschappelijke ondernemers en bestuurders op de  samenwerkingsthema’s vanuit het oogpunt bij te dragen aan het (maatschappelijk-) resultaat van samenwerking,

–       organiseert in onderlinge interactie antwoorden op samenwerkingsvraagstukken waar ‘kartrekkers’ tegenaan lopen, door het inzetten van specifieke deskundigheid en zichtbaar maken van kennis en ervaring uit de praktijk,

–       zorgt voor maatwerk waar vragen leven over het realiseren van verduurzaming in samenwerking, in de vorm van bijeenkomsten, workshops en trainingen,

–       vergroot het bewustzijn dat het halen van maatschappelijke resultaten gebonden is aan de inzet van enthousiaste, vasthoudende individuen, die oog hebben voor de ambiguïteit van de werkelijkheid,

–       duidt: door een voortdurende peiling van de ideevorming ziet de projectenbrigade waar mensen in de praktijk tegenaan lopen, welke vernieuwende aanpakken zij doorvoeren, wat de trends zijn. Deze gegevens worden gepubliceerd en nieuwe activiteiten worden er aan verbonden. De projectenbrigade benoemt interessante vraagstukken (ook op basis van (be-)zoekgedrag) en dilemma’s die tot dynamiek leiden in de netwerken en bijeenkomsten,

–       loopt op deze thema’s regelmatig voor de ‘troepen’ uit, met een frisse vernieuwende kijk op de zaken.

Ideaaltypisch is een te bewandelen weg gevrijwaard van bestuurlijke en politieke onhelderheid. Ook is er duidelijkheid over de rollen, posities, verwachtingen en afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Die liggen van te voren vast. Het is als het asfalteren van een weg. Daar gaat het gangbare projectmanagement van uit. De praktijk is meestal anders; die is ambigue en kent veel spelers en belangen.

Tegelijkertijd is er sprake van een beperkt repertoire aan handelingsmogelijkheden dat mensen zich kunnen voorstellen (‘een weg is recht’). Bijvoorbeeld dat een project alleen in meetbare resultaten gedefinieerd kan worden waardoor een te grote complexiteitsreductie plaatsvindt of het tegenovergestelde, het niet benoemen van concrete resultaten, omdat men discussie daar over uit de weg gaat. De projectenbrigade biedt nieuwe perspectieven.

Opleidingen projectmanagement zijn er genoeg. Daar gaat de projectenbrigade  niet over. Een project ‘draaien’ kan uiteindelijk iedereen. Maar lukt het ook om (maatschappelijke) resultaten te halen?! Om andere partijen ECHT mee te krijgen (commitment)?! En, lukt het eigenlijk om het projectresultaat te verankeren…?!

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>